НАЗИВ ДОКУМЕНТА ВЕЛИЧИНА ДАТУМ И ВРЕМЕ
 Нови правилник    
 Прва измена    
 Treća измена    
 Četvrta izmena novog pravilnika o sistematizaciji od januara 2021    25.02.2021
 Peta izmena Pravilnika o sistematizaciji    30.05.2022
 Šesta izmena novog pravilnika o sistematizaciji od 30.06.2022    15.07.2022
 Sedma izmena novog pravilnika o sistematizaciji od 07.09.2022    02.09.2022
 Osma izmena novog pravilnika o sistematizaciji od novembra 2022    20.12.2022
     
     

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019