ЦЕНОВНИК ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА
 1.  Узимање материјала за преглед и анализу  42,83
 2.  Узорковање кри (микроузорковање)  52,70
 3.  Узорковање кри (венепункција)  105,33
 4.  Узорковање других биолошких материјала  114,59
 5.  ЦРП (Ц реактивни протеин)  262,15
 6  ХБА1Ц (гликозилирани хемоглобин)  605,17
 7.  АЛТ (Аланин амино трансфераза) у серуму  88,15
 8.  Алфа амилаза у серуму  97,15
 9.  Алкална фосфатаза у серуму  88,15
 10.  АСТ (Аспартат аминотрансфераза)  88,15
 11.  Билируби укупни у серуму  82,72
 12.  ГГТ (Гама-глутамил трансфераза)  79,15
 13.  Глукоза у серуму  76,15
 14.  Холестерол укупан у серуму  82,15
 15.  Креатини у серуму  76,15
 16.  Протеини укупни у серуму  73,15
 17.  Триглицериди у серуму  79,15
 18.  Уреа у серуму  76,15
 19.  Целокупни преглед урина ручно  81,66
 20.  Глукоза у урину  64,75
 21.  Хемоглобин (крв) у урину  64,75
 22.  Хемоглобин (крв) у урину  64,75
 23.  Пх урина  86,31
 24.  Протеини у урину-сулфосалицилна киселина  85,82
 25.  Седимент урина  70,72
 26.  Уробилиноген у урину  64,15
 27.  Хемоглобин(крв) (ФОБТ) у фецесу  498,83
 28.  Крвна слика(Ery,Le,Tr,Hct,Hb,Lef)  147,52
 29.  Леукоцитарна формула -ручно  88,67
 30.  Седиментација  43,70
 31.  Фибриноген у плазми  220,11
 32.  ИНР-за праћење антикоагулантне терапије  36,04
 33.  Протромбинско време (ПТ)  231,06
 34.  Време крварења (Дуке)  70,71

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019