ЦЕНЕ УСЛУГА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
 1.  Стоматолошки преглед  150,00
 2.  Контролни стоматолошки преглед  100,00
 3.  Специјалистички преглед  300,00
 4.  Специјалистички контролни преглед  250,00
 5.  Локална апликација конц.флуорида  400,00
 6  Превентивни испун  500,00
 7.  Терапија дубоког каријеса без испуна  350,00
 8.  Испун од ГЈ цемента  400,00
 9.  Амалгамски испун једна површина  300,00
 10.  Амалгамски испун две побршине  400,00
 11.  Амалгамски испун три површине  500,00
 12.  Надоградња фрактурираног зуба  1000,00
 13.  Витална ампутација  550,00
 14.  Композитни испун предњих зуба  400,00
 15.  Композитни испун бочних зуба  600,00
 16.  Надоградња естетс. материјала  900,00
 17.  Ендодонтска терапија неинфициране пулпе по каналу  400,00
 18.  Енд терапија. инфициране пулпе  500,00
 19.  Вађење страног тела из канала корена  500,00
 20.  Уклањање крунице  200,00
 21.  Цементирање старе крунице  200,00
 22.  Функција анализе оклузије  800,00
 23.  Парцијална акрилатна протеза  5000,00
 24.  Тотална протеза  6000,00
 25.  Тотална протеза метална база  12000,00
 26.  Парцијална скелетирана протеза класична  12000,00
 27.  Имедијатна тотална протеза  6000,00
 28.  Репарација протезе прелом плоче  200,00
 29.  Додавање зуба у протезу  200,00
 30.  Додавање кукица у протезу  200,00
 31.  Подлагање протезе директно хладновез акрилат  700,00
 32.  Подллагање протезе индиректно  800,00
 33.  Ливена надоградња сребр.паладијум  600,00
ЦЕНЕ УСЛУГА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
 34.  Привремена круница  600,00
 35.  Метало-керамичка круница  3500,00
 36.  Селективно брушење зуба (по зубу)  100,00
 37.  Полирање зуба по вилици  200,00
 38.  Уклањање супрагингивалноиг каменца  400,00
 39.  Израда и анализа студијског модела  900,00
 40.  Анализа екстраоралне телерендгенорадиографије главе  700,00
 41.  Активни покретни ортод.апарат  6000,00
 42.  Функционални.ортодонтски апарат  9000,00
 43.  Терапијска реадаптација покретног орто апарата  600,00
 44.  Репаратура орт апарата отисак  1000,00
 45.  Фиксни ортодонтски апарат са прстеновима и бравицама по вилици  550,00
 46.  Фиксни ортодонтски апарат са прстеновима и бравицама –естетски по вилици  25000,00
 47.  Делерова маска  6000,00
 48.  Апарат за брзу дистализацију зуба-пендулум  900,00
 49.  Палатинални или лингвални апарат(Quad-helix,gosh garian,orthorama)  9000,00
 50.  Ретенциони апарат-позиционер  5000,00
 51.  Лечење алвеолита  200,00
 52.  Вађење зуба  300,00
 53.  Компликовано вађење зуба  500,00
 54.  Хирушко вађење зуба  1000,00
 55.  Хирушка терапија зуба у ницању  5000,00
 56.  Лекарско уверење  1000,00
 57.  Заустављање крварења  400,00
 58.  Уклањање конаца  400,00
 59.  Рендгенографија зуба интраорално  400,00
 60.  Површинска локална анестезија  90,00
 61.  Инфилтрациона анестезија  100,00
 62.  Хирушко вађење инпактираних умњака  1000,00
 63.  Давање ињекције у терапијске сврхе  500,00

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019