Ценовник медицине рада Дома здравља Апатин за услуге које се пружају физичким лицима
 ШИФРА УСЛУГЕ  НАЗИВ УСЛУГЕ  ЦЕНА УСЛУГЕ
 59  Превоз санитетом на лични захтев по пређеном км  30% цене 1л супер бензина
 60  Лекарско уверење возачи А;Б;Ф категорије  2660,00
 61  Лекарско уверење возачи Б,Ц,Д,Е категорије  4050,00
 62  Лекарско уверење за рад без посебних услова рада  2340,00
 63  Лекарско уверење за рад у буци  3450,00
 64  Лекарско уверење за тежак физички рад  2660,00
 65  Лекарско уверење за рад на висини  3670,00
 66  Лекарско уверење за рад висока и ниска температура  2850,00
 67  Лекарско уверење за рад под вибрацијама  3750,00
 68  Лекарско уверење за рад у прашини  4050,00
 69  Лекарско уверење за рад са оловом  5700,00
 70  Лекарско уверење за рад са нитрозним гасовима  3970,00
 71  Лекарско уверење за рад са халогеним дериватима  4650,00
 15.  Креатини у серуму  76,15
 72  Лекарско уверење за рад са нитро и амино дериватима (боја,нафта)  5100,00
 73  Лекарско уверење за рад са винилхлоридом (пластика)  4650,00
 74  Лекарско уверење за рад са пестицидима  4650,00
 75  Лекарско уверење за ватрено оружје  3450,00
 76  Лекарско уверење за возаче бродарце  4050,00
 77  Лекарско уверење за таксисте и виљушкаристе  4050,00
 78  Лекарско уверење за рад у здравству  2850,00
 79  Лекарско уверење за рад на шалтеру,благајни,просвети  2660,00
 80  Лекарско уверење за старатељство  4050,00
 81  Лекарско уверење за суд  1740,00
 82  Уверење за стамбене потребе  1740,00
 83  Препис лекарског уверења  830,00
 84  Материјални трошкови  830,00
 85  Лекарско уверење за упис у средњу школу  354,00
 86  И.К. психолог  250,00
 87  И.К.психолог II преглед  150,00
 88  И.К. неуропсихијатар  250,00
 89  И.К.неуропсихијатар II преглед  150,00
 90  Yu-6  1740,00
 91  Лекарско уверење за факултет  1740,00
 92  Лекарско уверење обично-спорт  1740,00
 93  Лекарско уверење проширено-спорт  2000,00

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019