2019

 

< obavestenje o dodeli ugovora za higijenu.pdf
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ВЕЛИЧИНА ДАТУМ И ВРЕМЕ
 Одлука о додели уговора мед. потрошни материјал 2019 године    16.01.2020
 Обавештење о закљученим уговорима за први квартал - листа Б и Д    13.04.2020
 Обавештење о закљученим уговорима за први квартал - скрининг тестови    13.04.2020
 Обавештење о закљученим уговорима за први квартал - листа б и д    13.04.2020
 Позив за подношенје понуде сервисиранје возила 2-2020    11.05.2020.
 Конкурсна документација сервисиранје возила    11.05.2020.
 Конкурсна документација лабораторијски реагенси и потрошни материјал    15.05.2020
 Конкурсна документација лабораторијски реагенси и потросни материјал    15.05.2020
 Позив за подношенје понуда лабораторијски реагенси и потрошни матерал    15.05.2020
 Одлука о додели сервисиранје возила 2020године    19.05.2020
  Додатна објашњења у поступку јавне набавке велике вредности, број 3/2020 лабораторијски реагенси и потрошни материјал    22.05.2020
  Обавештење о закљученом уговору 2-2020    28.05.2020
  Измењена конкурсна документација лабораторијски реагенси и потрошни материјал    03.06.2020
  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку лабораторијски реагенси и потрошни материјал,јавна набавка број 3/2020    03.06.2020
  Додатно објашњење у поступку јавне набавке велике вредности, број 3/2020 лабораторијски реагенси и потрошни материјал    05.06.2020
 Одлука и додели уговора реагенси 2020    18.06.2020
 Конкурсна документација гориво 4-2020    29.06.2020
 Позив за подношењe понуда гориво 2020    29.06.2020
 Обавештење о закљученом угогору реагенси 2020    03.07.2020
 Обавештење о закљученом уговору за гориво јул2020    20.07.2020
 Јавни позив    30.09.2020
 Одлука о додели уговора мазут 12.10.2020    12.10.2020
 Јавни позив средстава за одржавање хигијене    12.10.2020
 Одлука о додели уговора средстава за одржавање хигијене    20.10.2020
 Оbavestenje o zakljucenim ugovorima za treci kvartal- citostatiici lista b i d    04.11.2020
 Оbavestenje o zakljucenim ugovorima za treci kvartal- elektricna energija    04.11.2020
 Оbavestenje o zakljucenim ugovorima za treci kvartal- skrining testovi    04.11.2020
 Оbavestenje o zakljucenim ugovorima za treci kvartal- lista a    04.11.2020/td>
 Оbavestenje o zakljucenim ugovorima za treci kvartal- lista b i d    04.11.2020
 Оbavestenje o zakljucenim ugovorima za treci kvartal- lista b i d novi os    04.11.2020
 Obavestenje o dodeli ugovora za mazut    10.11.2020
 Obavestenje o dodeli ugovora za higijenu    17.11.2020
 odluka o dodeli ugovora - stampani materijal i obrasci    25.11.2020
 odluka o dodeli ugovora - toneri    25.11.2020
 odluka o dodeli ugovora kancelarijski materijal    25.11.2020
 Oobavestenje o dodeli ugovora za kancelarijski materijal    23.12.2020