ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
 референт саобраћаја Стевица Стојчић
 Контакт телефон  025/773-722 лок 413
 Радно време  пре подне 6:30-13:30
 Радно време  после подне:13:00-20:00
 Радно време  једна субота у месецу 7:00-12:00
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
 пом.дирек.за екон.-финанс.послове Славице Владетић
 Контакт телефон  025/773-722 лок 523
 Радно време  радним данима 6:00-14:00
 Радно време  прва субота у месецу 7:00-12:00
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
 пом.дирек,за опште и правне послове Наташа Баждар
 Контакт телефон  025/773-722 лок 418
 Радно време  радним данима 6:30-14:00
 Радно време  прва радна субота у месецу 7:00-12:00

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019