СЛУЖБА ЗА ЛАБАРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
 начелник лаб.дијагностике  Вукићевић Лана
 главни лаб.тех  Маја Крстин
 Контакт телефон  025/773-722 лок 412
 Радно време  радним данима 6:30-13:30
 Радно време  субота:7:00-11:00

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019