ПРИНЦИПИ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА АПАТИН

 • партнерство са локалном самоуправом и удружењима грађана на реализацији пројеката из области здравства
 • транспарентност (сарадња са локалним медијима – телевизија, радио, израда web сајта установе)
 • поштовање професионалних стандарда и етичких принципа
 • безбедни услови рада у установи
 • кодекс понашања здравствених радника

УПРАВА

Директор Дома здравља

Др.Ракетић Бранислав

Помоћник директора Дома здравља

Бранка Бајић

Помоћник директора за медицинска питања

Шеф рачуноводства

Снежана Кораћ

Помоћник директора за правне послове

Наташа Баждар

Главна сестра Дома здравља

Сузана Клецин

Помоћник директора Дома здравља за финансијско рачуноводствене послове

Мирјам Кајкут

ВРЕДНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА АПАТИН

 • брига за кориснике
 • посвећеност послу
 • уважавање посебно осетљивих популационих група
 • брига о здравој животној средини општине Апатин
 • лојалност установи запослених и корисника
 • толерантност у међусобним односима запослених и запослених према корисницима

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019