ПРИНЦИПИ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА АПАТИН

 • партнерство са локалном самоуправом и удружењима грађана на реализацији пројеката из области здравства
 • транспарентност (сарадња са локалним медијима – телевизија, радио, израда web сајта установе)
 • поштовање професионалних стандарда и етичких принципа
 • безбедни услови рада у установи
 • кодекс понашања здравствених радника

УПРАВА

Директор Дома здравља

Др.Ракетић Бранислав

Помоћник директора Дома здравља

Бранка Бајић

Помоћник директора за медицинска питања

Помоћник директора за економско-финансијске послове

Славица Владетић

Шеф рачуноводства

Мирјам Кајкут

Помоћник директора за правне послове

Наташа Баждар

Главна сестра Дома здравља

Сузана Клецин

ВРЕДНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА АПАТИН

 • брига за кориснике
 • посвећеност послу
 • уважавање посебно осетљивих популационих група
 • брига о здравој животној средини општине Апатин
 • лојалност установи запослених и корисника
 • толерантност у међусобним односима запослених и запослених према корисницима

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019