ЦЕНОВНИК СЛУЖБЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ
 1.  Амбулантни преглед  1000,00
 2.  Преглед на терену  1500,00
 3.  Лечење акутно пијаних  2500,00
 4.  Тоалета ране,превој  421,93
 5.  Завој  323,56
 6.  Ординирање терапије  204,23
 7.  Мање хирушке интервенције  1785,86
 8.  Лекарски извештај  1500,00
 9.  Оверавање фотофрафије  500,00

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019