ОПШТА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНА РАДА
ЛЕКАРИ спец.мед.рада др.Крајачић Медић Душанка
ЛЕКАРИ спец.мед.рада др-Клиновски Чаба
Контакт телефон 025/773-722 лок 421
Радно време радним данима 6:30-14:00

ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН Copyright © 2019